%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Fakturering och betalning - Hur fungerar det med betalningen av min bokning?

Springest, din arbetsgivare och leverantörerna har en överenskommelse om att betalningarna sker via Springest. 

Processen ser såhär:

  1. Du bokar en lärprodukt via lärportalen.
  2. Din bokning skickas till utbildningsleverantören.
  3. Leverantören skapar en faktura med hjälp av mottagna faktureringsinstruktioner.
  4. Leverantören laddar upp fakturan på Springest.
  5. Springest accepterar fakturan om alla uppgifter är korrekt angivna.
  6. Springest skickar fakturan till din arbetsgivare.
  7. Din arbetsgivare betalar Springest.
  8. Springest betalar leverantören.

Betalningsvillkoret är enligt överenskommelse mellan Springest och din arbetsgivare, men är oftast på 60 dagar från och med att fakturan accepterats i vårt system. 

Har leverantören skickat fakturan direkt till dig / din arbetsgivare?

Det händer ibland att leverantören skickar fakturan direkt till dig som deltagare eller till din arbetsgivare. Det kan finnas flera anledningar till detta:

  • Fakturan skickas automatiskt till deltagarens mejladress
  • Leverantören känner inte till eller följer inte den överenskomna faktureringsprocessen

💡  Om du mottagit en faktura direkt från leverantören ska du inte betala den. Hänvisa leverantören till Springest Support (via support@springest.se) och/eller meddela oss via hjalp@springest.se. 

Frågar leverantören dig om när fakturan kommer att betalas? 

Du behöver inte göra någonting. Springest och leverantörerna har en överenskommelse om betalningarna och det är inte meningen att du ska medla däremellan. Hänvisa leverantören till Springest. Utbildningsleverantörerna kan kontakta oss via support@springest.se.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss via hjalp@springest.se eller ring 08 - 446 875 99. Vi hjälper dig gärna!

Har du fått svar på din fråga? Tack för din feedback! En problem uppstod när vi försökte spara din feedback. Försök igen lite senare.